Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323525

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323525

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323525
Onderwerp Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2: Rapportage communicatie en zienswijzen Windenergie Dordrecht (versie maandag 14 jul) Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1255424 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Bosch en van Rijn Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1260303 Raadsbesluit