Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323525

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323525

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323525
Onderwerp Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 september 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Verbakel spreekt namens de cooperatieve vereniging Drechtse Wind in. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen over de lokale betrokkenheid, de leden van de vereniging, het verdienmodel en de contacten met de gemeente. Vervolgens geeft de heer Dooper van het adviesbureau Bosch en Van Rijn een toelichting op de notitie Reikwijdt en Detailniveau Windpark. De notitie geeft vooral inzicht in het proces zoals dat vanaf nu doorlopen zal gaan worden. De heer Dooper wordt bevraagd op zijn visie op de toekomst van windenergie op land en op zee en de alternatieven die er zijn om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Ook is er aandacht voor het bevoegd gezag en de noodzaak om een MER-procedure te doorlopen. De commissie bespreekt het voorstel vervolgens ook inhoudelijk. Met name de terugverdientijd, de overlast voor omwonenden en de afschrijvingstermijn krijgen nog de nodige aandacht. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor 23 september 2014. De fractie GroenLinks was afwezig en wordt expliciteit geattendeerd op de mogelijkheid om eventueel een stemverklaring af te leggen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het adviesbureau Bosch & van Rijn uit te nodigen om de hoofdpunten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau toe te komen lichten aan de commissie fysieke leefomgeving. Met het oog op de voortgang van het traject wordt deze presentatie op korte termijn ingepland.