Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323519

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323519

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323519
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Rapportage communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzentermijn ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2151160 Nee Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors M den Boer programma 17-05-2018
1323525 Nee Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht H.M. Hoogstad programma 04-09-2014