Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323489

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323489

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323489
Onderwerp Raadsinformatiebrief over eindrapportage inzamelproef grondstoffen hoogbouw
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over eindrapportage inzamelproef grondstoffen hoogbouw
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1252736
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Na een traject van voorbereidingen is vanaf september 2013 gestart met de Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht. In een deel van de Binnenstad werd een hoogfrequent haalsysteem toegepast voor groente-, fruit- en tuinafval (gft), oud papier en karton(oud papier) en kunststofverpakkingen. In een deel van Crabbehof zijn mini-milieustraatjes ingericht voor de genoemde afvalstromen. De resultaten van de proef gedurende negen maanden zijn geanalyseerd en laten een positief beeld zien. Eerder hebben we u hierover in een tussenevaluatie geïnformeerd. De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en kunststof verpakkingen is aanzienlijk toegenomen. De inzameling van gft is in beide proefgebieden nieuw. Hier wordt dus in ieder geval een beter hergebruik van afval behaald. De bronscheiding neemt bij de deelnemende huishoudens gemiddeld met ruim 80 kg per jaar toe, omgerekend zo'n 8%. Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog wel een grote hoeveelheid aan herbruikbare materialen in het restafval zit, er is dus nog meer winst mogelijk. Op 22 april 2014 is op basis van de positieve tussenresultaten besloten het inzamelmodel van de proef te continueren tot het einde van het jaar. Daarnaast is toegezegd dat we vanaf juli zouden werken aan een model voor opschaling en in het vierde kwartaal 2014 hiervoor een voorstel zouden doen. Bij het opstellen van de eindevaluatie en met name het doorrekenen van stadsbrede effecten (bronscheiding en kosten) hebben we moeten vaststellen dat we op onderdelen nog onvoldoende gegevens hebben om goede voorspellingen te doen. Daarnaast is bij de voortzetting in de twee proefgebieden een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan we nog gegevens willen gaan verzamelen. In de tweede plaats blijkt uit de doorrekening dat bij opschaling sprake is van een forse kostenstijging. We willen de komende periode, tot eind 2014, benutten om samen met HVC te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te verminderen. Een stadsbrede uitrol heeft een grote impact met risico's. We stellen dan ook voor om in het tweede kwartaal van 2015 te rapporteren op basis van de aanvullende gegevens en dan ook voorstellen te doen voor een vervolg voor de inzameling bij hoogbouw en Binnenstad.
Gepubliceerd 04-09-2014