Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323475
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad bekrachtigen geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging 214044 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1241035 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1260253 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage Prognose Reserve EPV Raadsbesluit