Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323475
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 770 4912
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1241035
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 28-10-2014
Raad 11-11-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de bijlage is de verantwoordingsrapportage toegevoegd waarin de actuele stand van zaken van de reserve EPV wordt weergegeven, een prognose wordt gegeven voor de jaren 2014 en verder, en een overzicht van de voorgenomen investeringen ten laste van de reserve EPV voor 2014 en verder wordt geboden. In de komende 5 jaar zijn voor het saldo van de reserve EPV nog geen bijsturingmaatregelen noodzakelijk. Wel ontwikkelt het saldo zich tijdelijk tot onder het weerstandsniveau. In lijn met de door de raad vastgestelde spelregels, wordt hierom een separate risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van het traject "Richting kiezen", met name ten aanzien van het Gezondheidspark, kunnen vergaande consequenties voor de ontwikkeling van het saldo van de EPV hebben. Derhalve stellen we voor nu geen maatregelen te nemen en na afronding van dit traject de ontwikkeling het saldo opnieuw te beschouwen. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage "Prognose Reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)". De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage financiƫle- en nog te voeren aanbestedingsgegevens staan die niet bedoeld zijn voor concurrenten. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.
Gepubliceerd 04-09-2014