Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323436

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323436

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323436
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van Zaken spoorveiligheid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.