Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1323380

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1323380

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1323380
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (reparatie)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (reparatie)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1250500
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 16-09-2014
Raad 23-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 19 maart 2014 nr. 201301640/1/R4 uitspraak gedaan op de beroepen tegen het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat de beroepen van 3 reclamanten gegrond zijn verklaard en de gemeenteraad is opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak ten aanzien van de onderdelen die vernietigd zijn een nieuw vaststellingsbesluit te nemen, waarbij geen openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht behoeft te worden gevolgd.
Gepubliceerd 04-09-2014