Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1320212

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1320212

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1320212
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de bouw van de bioscoop in Stadswerven-zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de bouw van de bioscoop in Stadswerven-zuid
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bekkers, 770 4264
Datum B&W Besluit 15-07-2014
Gerelateerde zaak 1241750
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Zoals u weet is de bouw van de bioscoop vertraagd. De reden was de financiering. Daardoor is een vertraging van een jaar ontstaan, tot eind december 2013. Op dat moment tekenden dhr. Wolff en de directeuren van de groep, die de bioscoop zou financieren – de Faijdherbegroep - een stuk, waarin zij toezegden de bioscoop uiterlijk 1 april 2014 in aanbouw te nemen. Dit is niet gebeurd, om een aantal redenen: 1. De contractering van een nieuwe aannemer kostte tijd. De overeenkomst met de beoogde aannemer werd door de Faijdherbegroep in januari jl. opgezegd. 2. De aanpassing van het bouwplan waarop reeds een omgevingsvergunning was verkregen kostte veel tijd. 3. De wijze van financiering veranderde, waardoor Wolff B.V. begin juni besloot met deze financier te stoppen. Inmiddels is een nieuwe financier gevonden. Wij hebben inmiddels een grondverkoopcontract getekend, waarin ook een nieuwe startdatum voor de bouw wordt vermeld. Dat is 1 november 2014. Het college heeft op 15 juli 2014 ten aanzien van voornoemd contract geheimhouding opgelegd en u gevraagd deze in uw eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, omdat daarin: - bedrijfsgegevens zijn opgenomen die door de betreffende partij vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld, en - gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de (financiële) belangen van de gemeente.
Gepubliceerd 04-09-2014