Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1318672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1318672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1318672
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 9 - Sportboulevard
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 770 4832
Datum B&W Besluit 15-07-2014
Gerelateerde zaak 1250445
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In samenspraak met de gemeenteraad is op 26 maart 2013 besloten € 1,6 miljoen beschikbaar te stellen om de tekortkomingen op te lossen in de Sportboulevard. Deze tekortkomingen zijn onderverdeeld in vijf categorieën; Veiligheid, Bouwkundig A, Bouwkundig B, Duurzaamheid en Esthetisch. Besloten is om punten in de categorie esthetisch niet op te lossen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering is toegezegd om de voortgang in het project te rapporteren. Het beoogde doel was om nu een eindrapportage te presenteren, maar een aantal zaken blijken lastiger oplosbaar dan in het beging gedacht. In deze rapportage vermeld ik dan ook alleen de nog openstaande punten van de oorspronkelijke lijst van 92 punten die opgelost moesten worden in de Sportboulevard. Voor de duidelijkheid treft u de vorige tussenrapportage in de bijlage aan. In de geheime bijlage van de raadsinformatiebrief geven wij aan welk deel van het beschikbare budget terug kan vloeien naar de algemene middelen. Dit zal bij jaarrekening definitief worden vastgesteld en verrekend. U wordt gevraagd om ten aanzien van deze bijlage geheimhouding op te leggen, omdat openbaarmaking van de inhoud niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. De informatie kan namelijk gebruikt worden door de aannemer en de installateur om uit te rekenen hoeveel geld voor de resterende punten beschikbaar is. U is gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.
Gepubliceerd 04-09-2014