Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1318672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1318672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1318672
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over tussenrapportage 3, aanpassing vastgoed Sportboulevard Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1250445 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding juli 14.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage Vastgoed Sportboulevard Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Statusoverzicht restpuntenlijst nov 13[1].doc Algemeen