Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1318670

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1318670

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1318670
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voetbalvereniging OMC
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voetbalvereniging OMC
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 770 4832
Datum B&W Besluit 15-07-2014
Gerelateerde zaak 1250355
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In raadvoorstel SPD/1037890 bent u op de hoogte bent gesteld van de situatie rondom OMC op Sportpark Corridor. Dit voorstel heeft u aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de lopende rechtszaken. Op dinsdag 22 april jl. bent u door wethouder Reynvaan op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken en heeft u verzocht om een raadsinformatiebrief. In deze brief stellen wij u dan ook schriftelijk op de hoogte van de huidige stand van zaken betreffende alle lopende rechtszaken aangaande voetbalvereniging OMC en nemen wij de vragen mee die op 6 mei jl. door de mevrouw Meijer van de SP zijn gesteld.

Gepubliceerd 04-09-2014