Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1314483

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1314483

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1314483
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Het Hof
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Het Hof
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 23 - Hofkwartier
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G van Oost-de Bode, 770 4274
Datum B&W Besluit 08-07-2014
Gerelateerde zaak 1243477
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Voorliggende raadsinformatiebrief gaat in op de stand van zaken van het project Het Hof van Dordrecht per 1 juni 2014. De verbouwing en renovatie zijn inmiddels afgerond en er is gestart met de inrichting van het gebouw. De digitalisering van de archieven ligt op schema en er is een start gemaakt met de inrichting van een website en de digitale studie zaal. Het project verloopt binnen de (bijgestelde) begroting en naar verwachting kan deze naar beneden worden bijgesteld. Met deze raadsinformatie brief voldoen wij aan onze actieve informatie plicht.
Gepubliceerd 04-09-2014