Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1314483

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1314483

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1314483
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Het Hof
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.