Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1314473

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1314473

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1314473
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Overeenkomst "overdragen" bevoegdheid omgevingsvergunning locaties windenergie gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie D66 over de afwijkende status van Kilwind wordt buiten de orde van de vergadering door de wethouder beantwoord. Vermoedelijk heeft dit te maken met de fase waarin die aanvraag zit.