Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1314464

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1314464

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1314464
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 08-07-2014
Gerelateerde zaak 1243673
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De aanleiding voor de "2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" is de toenemende leegstand in delen van de binnenstad en een verzoek van Platform Binnenstadsmanagement. Met deze herziening worden in enkele straten de functies op de begane grond van panden verruimd. Voor ondernemers wordt het hierdoor eenvoudiger om zich te vestigen en om nieuwe concepten te ontwikkelen. De 2e herziening heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Gepubliceerd 04-09-2014