Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1312866

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1312866

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1312866
Onderwerp Benoemen externe voorzitters deelvergaderingen adviescommissie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Benoemen externe voorzitters deelvergaderingen adviescommissie
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 07-07-2014
Datum verzending 04-09-2014
Raad 09-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De pilot Verbetering Vergaderstelsel loopt tot 1 januari 2015. De benoeming van twee van de vier externe voorzitters is in augustus verlopen. Het voorstel is dat gedurende de tijd dat de pilot nog loopt de twee externe voorzitters worden herbenoemd tot 1 januari 2015. Na evaluatie van de pilot in november volgt verdere besluitvorming over het vervolg.

Gepubliceerd 04-09-2014