Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309996

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309996

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309996
Onderwerp Raadsinformatiebrief over restauratie Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

Op verzoek van de fracties BVD en D66 besluit de raad deze brief voor bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en Middelen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.