Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309984

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309984

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309984
Onderwerp Vaststellen Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2014 18:07:24
Onderwerp Vaststellen Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.E.G.A. Seelen, tel.no. 770 4729
Datum B&W Besluit 24-06-2014
Gerelateerde zaak 1237456
Raad 23-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeenteraad wordt gevraagd het Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 vast te stellen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) worden gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. In de Wmo 2015 staat ook dat de gemeente opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen biedt voor de inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven. Het Wmo beleidsplan stelt de gemeente in staat de Wmo 2015 binnen kaders, ontwikkelingen en financiƫle ruimte uit te voeren. Kern van het Wmo beleidsplan Dordrecht 2015-2018 is dat inwoners naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. Door sterke lokale inzet op preventie en algemene voorzieningen hopen we dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk zullen zijn/worden van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Inwoners van de Drechtsteden zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning.
Gepubliceerd 28-08-2014