Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309973

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309973

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309973
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 21 - Organisatie en Dienstverlening (Inclusief ICT)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.D.H. Verschoor, 770 4177
Datum B&W Besluit 01-07-2014
Gerelateerde zaak 1241445
Agendacommissie 09-09-2014 + 30-09-2014
Adviescommissie 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In bijlage één vindt u het verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2013. Dit document handelt over de wijze waarop de gemeentearchivaris de uitvoering van voornoemd toezicht over 2013 heeft ingevuld. Deze brief geeft een korte samenvatting van het verslag en de hierin gepresenteerde aanbevelingen. Ook treft u de reactie van de ambtelijke organisatie op de conclusies en aanbevelingen uit het verslag aan. Tevens is aangegeven hoe we de aanbevelingen gaan aanpakken. De belangrijkste conclusies uit het verslag zijn: • Het archief is deels niet op orde: - Het "digitale" archief is deels niet op orde; het "digitale" archief is op orde bij Mozaiek zaken en niet op orde bij processen die in Mozaiek Digitale Post worden bijgehouden (beleidsprocessen/ projecten). - Het fysieke archief is grotendeels op orde. • De vorming van het fysieke archief kent achterstanden. • Het oplossen van het archiefvraagstuk loopt. Voor de onderdelen die nog niet op orde zijn, zoals het ontbreken van een gecertificeerd digitaal archiefsysteem, kwaliteitssysteem, calamiteitenplan en de overbrenging van de bouwvergunningen zijn projecten gestart of staan ze in de planning voor de komende jaren.
Gepubliceerd 04-09-2014