Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309973

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309973

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309973
Onderwerp Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer T. de Bruin, gemeentearchivaris, is hierbij ook aanwezig en als ambtelijke ondersteuning is J. Verschoor aanwezig. 


BVD geeft aan dat er grote zorgen zijn over de archivering, zo valt het het woord "taakverwaarlozing" een paar keer in het verslag van de gemeentearchivaris. Deze fractie stelt een aantal vragen aan de wethouder zoals waar het plan van aanpak en begroting is welke de wethouder vorig jaar had toegezegd naar aanleiding van artikel 40 vragen van D66. Verschillende partijen uiten ook hun zorgen en geven aan een concrete planning te missen. De wethouder geeft aan dat een verbetering van de archieffunctie noodzakelijk is en noemt een aantal maatregelen die de archivering zal moeten verbeteren. Tegelijk geeft hij aan dat het ook niet zwaarder moet worden gemaakt dan het is en dat het niet erg is als het allemaal wat langer duurt. De gemeentearchivaris verwacht dat de archivering met wat er nu allemaal in werking is, zal verbeteren.


BvD heeft tot slot nog een vraag over de kosten.  Aangegeven was namelijk dat er binnen de kosten gebleven is maar de afgelopen jaren is er weinig gebeurd. De vraag is of we niet te veel hebben betaald de afgelopen jaren? De wethouder zal hier later terug zal komen. De VVD zou graag een concretere tijdslijn willen krijgen. D66 maakt vervolgens de opmerking dat dit weggelegd is binnen Drechtsteden bij het SCD (waar de Drechtraad zich niet mee bemoeit) en stelt vervolgens ook de vraag wanneer de raad dit inzichtelijk krijgt. De wethouder geeft aan dat bij zijn weten de Drechtraad hier nog dit jaar over geïnformeerd zal worden maar hij vraag dit na bij de regionaal portefeuillehouder en hierop komt hij terug. 


De adviescommissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober 2014.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 besluit de raad de brief van de agenda af te voeren en ter bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en Middelen. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.