Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309964
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 01-07-2014
Gerelateerde zaak 1239559
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29" geeft gevolg aan de uitspraak van de Raad van State d.d. 15 augustus 2012 over het bestemmingsplan "Historische Binnenstad". De 1e herziening heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend, die gedeeltelijk is ingetrokken.
Gepubliceerd 04-09-2014