Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309964
Onderwerp Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Nota van zienswijze Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1239559 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1246953 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29 Voorblad stukken