Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309941
Onderwerp Raadsinformatiebrief over B&W besluit 16-06-2014 inzake jaarverslag klachten 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over B&W besluit 16-06-2014 inzake jaarverslag klachten 2013
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 16-06-2014
Gerelateerde zaak 1229686
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Hierbij treft u het jaarverslag klachten 2013 aan. In 2013 zijn 65 klachten ingediend bij de gemeente ten opzichte van 37 klachten in 2012. Qua percentage is dat een relatief grote toename van het aantal klachten maar in absolute aantallen blijft het aantal klachten in lijn met het beeld van de afgelopen 13 jaar. Het percentage van het aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn is afgedaan is licht gedaald ten opzichte van 2012. Hiervoor is de aandacht gevraagd van de Directieraad.
Gepubliceerd 04-09-2014