Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309558
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 16:10:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 wordt de raadsinformatiebrief onder punt 31 van de agenda afgevoerd en voor bespreking terug verwezen naar de commissie Bestuur en Middelen. De raad honoreert dit verzoek en stelt de agenda gewijzigd vast.