Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1309511

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1309511

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1309511
Onderwerp Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven bestemmingsplanwijziging Reeweg Zuid 54
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:22
Onderwerp Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven bestemmingsplanwijziging Reeweg Zuid 54
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Mededelingen en ingekomen stukken
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 04-09-2014