Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1307168

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1307168

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1307168
Onderwerp Zienswijze van Volkstuinvereniging De Vrije Tuinder op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk Crabbehof en Zuidhoven
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 16:10:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van Volkstuinvereniging De Vrije Tuinder op het ontwerpbestemmingsplan Wielwijk Crabbehof en Zuidhoven Voorblad stukken