Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1305658

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1305658

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1305658
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2014 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2014 Omgevingsdienst ZHZ
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 24-06-2014
Gerelateerde zaak 1235087
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bijgevoegd is het Jaarprogramma 2014 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De kern hiervan betreft de programmering en uitvoering van de wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, milieu, brandveiligheid en APV/bijzondere wetten. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht, regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het college verplicht een uitvoeringsprogramma voor de handhavingstaken op te stellen en bekend te maken aan de gemeenteraad. Daar wordt op deze wijze aan voldaan. Het Jaarprogramma is afgestemd op het gemeentelijk Jaarplan Integrale handhaving. Ook bijgevoegd is de Jaarrapportage 2013, waarin de OZHZ rapporteert over de inzet en resultaten van 2013.
Gepubliceerd 04-09-2014