Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1305658

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1305658

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1305658
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2014 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. Op de vraag van de fractie CDA naar de late aanlevering van dit jaarprogramma zegt de wethouder toe hier komend jaar eerder mee te komen. Bij het verschijnen van het volgende document zullen medewerkers van de omgevingsdienst worden uitgenodigd om over de 'ins & outs' van het jaarprogramma te praten