Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1305656

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1305656

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1305656
Onderwerp Raadsinformatiebrief over meicirculaire 2014 gemeentefonds
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over meicirculaire 2014 gemeentefonds
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.A.M. van Luijk, 770 4162
Datum B&W Besluit 24-06-2014
Gerelateerde zaak 1237381
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting We informeren u, conform onze toezegging, over de effecten van de meicirculaire op het meerjarenperspectief van Dordrecht. De meicirculaire verkleint het tekort zoals u dat bij de Kaderbrief 2015 heeft vastgesteld. Tegelijkertijd merken wij op dat het eindsaldo van de begroting niet alleen door de meicirculaire wordt beïnvloed. We benoemen de overige factoren die van invloed zijn op het eindsaldo van de Begroting 2015 en de daarmee samenhangende omvang van de discussie op kerntaken.
Gepubliceerd 04-09-2014