Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1302864

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1302864

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1302864
Onderwerp Brief van de heer Kooijman over ingebrekestelling ontwerpbestemmingsplan Dijkversterking Dordt-Oost
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.