Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1301164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1301164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1301164
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over ontwikkelingen "De vrije tuinder"
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over ontwikkelingen "De vrije tuinder" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1238389 Antwoordbrief