Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1301015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1301015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1301015
Onderwerp Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de RAV Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de RAV Zuid-Holland Zuid Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype ontwerpbegroting 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Begroting 2014 RAV ZHZ Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbrief zienswijze raad Bijlage
Icoon voor documenttype Uitgaande brief Bijlage
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de herziene begroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 van de RAV Zuid-Holland Zuid B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze (getekend) Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1238241 Raadsbesluit