Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1300759

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1300759

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1300759
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

Op voorstel van de fractie D66 wordt deze brief doorgeleid naar de Adviescommissie.