Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1297610

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1297610

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1297610
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:17
Document Document type
Icoon voor documenttype Bijlage Beleidskader Risicomanagment en Weerstandsvermogen met wijzigingen Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Opening, mededelingen en vaststellen agenda Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bijlage bij voorstel risicomanagement praktische uitwerking Algemeen
Icoon voor documenttype Bestuurlijk rapport HVC Algemeen