Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1296978

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1296978

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1296978
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststelling hondenuitlaatkaarten 2014 in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststelling hondenuitlaatkaarten 2014 in Dordrecht
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter, 770 4614
Datum B&W Besluit 10-06-2014
Gerelateerde zaak 1226182
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 3 december 2013 heeft het college een besluit genomen om het voorstel aanwijzing hondenuitlaatvoorzieningen in Dordrecht vrij te geven voor inspraak. De reactietermijn van de inspraakronde was op 15 januari 2014 verstreken. Er zijn 26 inspraakreacties ontvangen. Een van de inspraakreacties is mede ondertekend door 20 andere bewoners uit de wijk. De ingediende zienswijzen staan vermeld in bijlage I. In een kolom naast de zienswijzen is door een ambtelijke werkgroep per zienswijze een inhoudelijke reactie gegeven. Voor de hondenuitlaatkaart Dubbeldam zijn twee extra bijeenkomsten gehouden, omdat de tegenstellingen met name bij één locatie, het Dubbelsteynpark, erg groot waren en we graag samen met de bewoners tot een eindadvies wilden komen. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden met een echtpaar en een lid van het college, mevrouw Reynvaan. Het eindadvies van de werkgroep is om het in 2012 vastgestelde losloopterrein in het Dubbelsteynpark te handhaven. Op basis van de ingediende zienswijzen en de twee bijeenkomsten in Dubbeldam is een eindadvies opgesteld. Het college heeft besloten om de voorgestelde aanpassingen te verwerken en de hondenuitlaatkaarten 2014 definitief vast te stellen. Omdat de vaststelling van de hondenuitlaatkaarten wordt beschouwd als een algemeen verbindend voorschrift en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hierop van toepassing is verklaard, is er na dit besluit geen mogelijkheid meer tot het maken van bezwaar. De eerstvolgende actualisatie van de hondenuitlaatkaarten vindt medio 2016 plaats. De indieners van zienswijzen zullen worden geïnformeerd over de manier waarop hun zienswijze is verwerkt. Alle geregistreerde hondenbezitters zullen een nieuwe hondenuitlaatkaart van hun wijk ontvangen. De nieuwe hondenuitlaatkaarten zullen tevens digitaal beschikbaar worden gesteld voor alle bewoners van Dordrecht. Ook kunnen hondenuitlaatkaarten voor degenen, die thuis niet zelf de kaart kunnen uitprinten, worden opgevraagd via telefoonnummer 14078.
Gepubliceerd 19-06-2014