Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1296953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1296953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1296953
Onderwerp Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 en geen zienswijze indienen op deze begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:37
Onderwerp Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 en geen zienswijze indienen op deze begroting
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 126 - Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar T. Santegoeds, 770 4686 / M. Ruisch, 770 4692
Datum B&W Besluit 10-06-2014
Gerelateerde zaak 1225218
Datum verzending 19-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de conceptbegroting 2015 aangeboden met het verzoek deze begroting voor te leggen voor zienswijze aan de gemeenteraad. Op grond van de ingediende stukken is er geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Omdat de exploitatie van de kiltunnel geringe risico's met zich mee brengt en gezien de beperkte bijdrage van de gemeente heeft het college besloten vooruitlopend op de zienswijzen van de raad geen zienswijzen in te dienen. Hierop is het voorbehoud gemaakt dat de raad alsnog zienswijzen kan indienen.
Gepubliceerd 19-06-2014