Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1296953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1296953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1296953
Onderwerp Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 en geen zienswijze indienen op deze begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 en geen zienswijze indienen op deze begroting Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept Begroting 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Uitgaande brief Algemeen
Icoon voor documenttype Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1234307 Raadsbesluit