Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1293845

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1293845

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1293845
Onderwerp Aanwijzen collegeleden als leden van de Drechtraad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2014 10:32:37
Onderwerp Aanwijzen collegeleden als leden van de Drechtraad
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 05-06-2014
Datum verzending 19-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op grond van artikel 14 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wijst het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling de leden van het dagelijks bestuur aan. Eerst doet de Drechtraad een aanbeveling voor de leden van het Drechtstedenbestuur aan de gemeenteraden. Vervolgens wijzen de gemeenteraden de collegeleden aan die formeel zitting nemen in de Drechtraad. Tenslotte wijst de Drechtraad uit zijn midden deze collegeleden aan als lid van het Drechtstedenbestuur. In zijn vergadering van 3 juni jl. heeft de Drechtraad besloten namens onze gemeente de wethouders E. van de Burgt en C.M.L. Lambrechts aan te wijzen als leden van de Drechtraad zodat zij vervolgens kunnen worden aangewezen als leden van het Drechtstedenbestuur.
Gepubliceerd 19-06-2014