Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292971

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292971

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292971
Onderwerp Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype CONCEPTzienswijze raad Begroting 2015 GRD Bijlage
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1230449 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze (getekend) Algemeen