Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292969

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292969

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292969
Onderwerp Raadsinformatiebrief over second opinion rotonde Groenezoom
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Presentatie rapportage Groenezoom Goudappel Coffeng Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over second opinion rotonde Groenezoom Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1223482 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype bijlage onderzoeksrapportage GC Second opinion verkeersveiligheid varianten rotonde Groenezoom.pdf Algemeen