Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292965

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292965

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292965
Onderwerp Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W. van den Engel, 078 770 4855
Datum B&W Besluit 03-06-2014
Gerelateerde zaak 1224093
Agendacommissie 10-06-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het college acht het wenselijk om de regelgeving rondom de onzelfstandige bewoning (kamerverhuur) verder te verhelderen. Hiervoor zijn een concept wijziging van de Huisvestingsverordening en twee concept beleidsregels opgesteld. Inmiddels zijn deze voor inspraak vrijgegeven en zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Voorgesteld wordt dan ook om de 7e wijziging van de Huisvestingsverordening vast te stellen.
Gepubliceerd 10-06-2014