Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292965

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292965

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292965
Onderwerp Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1217936 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte H.M. Hoogstad programma 25-02-2014
1235024 Nee Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten H.M. Hoogstad programma 26-03-2014