Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292965

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292965

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292965
Onderwerp Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting bij 7e wijziging Huisvestingsverordening.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart A Situatieschets inzake gebiedsbepaling woningvorming Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart B kaart Situatieschets behorende bij Kernwinkelgebied Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1224093 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1230443 Raadsbesluit