Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292965

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292965

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292965
Onderwerp Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad stelt de verordening vast.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.


De commissieleden stelde een groot aantal vragen, onder andere over de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten. Aandacht was er ook voor de relatie tussen knelpunten en de maatregelen die nu getroffen worden. Een aantal vragen over de quoteringsregeling (2% versus 5%) bleken door een besluit van het college inmiddels achterhaald (nu geldt 2% voor de hele stad). Een vraag van de fractie PvdA over de volkshuisvestelijke doelstellingen van een subsidieregeling worden schriftelijk door de wethouder afgedaan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een bespreking in de commissie op een nader te bepalen datum. Aanvullend op de bespreking van de Huisvestingsverordening wil de commissie graag ook geinformeerd worden over de nieuwe Huisvestingswet.