Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292957

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292957

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292957
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 03-06-2014
Gerelateerde zaak 1219667
Datum verzending 05-06-2014
Agendacommissie 10-06-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren heeft haar jaarverslag 2013 uitgebracht. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag en het zal onderwerp van gesprek zijn tussen de burgemeester en de voorzitter van de commissie. De commissie constateert dat de behandeltermijnen van de behandelde zaken wat zijn opgelopen ten opzichte van de termijnen in 2012. Dat wordt met name veroorzaakt door een aantal zaken waarop een heroverweging moest plaatsvinden of waarin een contra-advies werd uitgebracht. Daarnaast zijn niet alle zaken die daarvoor in aanmerking kwamen verdaagd. Daardoor is een aantal zaken automatisch maar statistisch gezien ten onrechte boven de wettelijke termijn uitgekomen.

Gepubliceerd 10-06-2014