Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292957

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292957

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292957
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Bronkhorst vindt het een aandachtspuntje dat 26 van de 66 zaken niet tijdig zijn afgehandeld. Aan de termijn moet in de toekomst meer aandacht worden besteed. Als er een dwangsom moet worden betaald is dat zonde van het gemeenschapsgeld.


 De burgemeester deelt deze stellingname maar het is wel vaak zo dat als termijnen niet gehaald worden dat dat vaak komt door verzoeken van de andere partij. En in alle gevallen vindt dat in overleg plaats. De heer Bronkhorst geeft nog aan dat de secretaris op tijd kan verdagen. Dat is een eenvoudige administratieve handeling De burgemeester agendeert dit punt begin oktober.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Bronkhorst geeft aan dit punt inhoudelijk te willen bepreken. De politieke vraag is: hoe kunnen we voorkomen dat er dwangsommen worden verbeurd door het niet tijdig beslissen op bezwaarschriften. Dit verzoek wordt gesteund door D66. Dit stuk wordt geagendeerd in de volgende adviescommissie.