Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292909

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292909

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292909
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze ontwerpbegroting 2015 en geen zienswijze naar voren brengen op jaarstukken 2013 GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze ontwerpbegroting 2015 en geen zienswijze naar voren brengen op jaarstukken 2013 GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.L. Holstein, 770 4741
Datum B&W Besluit 03-06-2014
Gerelateerde zaak 1223403
Datum verzending 05-06-2014
Agendacommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch naar voren te brengen. Wij adviseren u geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2013.Wij adviseren u een zienswijze op de begroting 2015 in te brengen met betrekking tot een aantal elementen uit de meerjarenbegroting vanaf 2016.
Gepubliceerd 10-06-2014