Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1292457

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1292457

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1292457
Onderwerp Zienswijze van de heer De Ridder op de eerste herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27/29, en de gedeeltelijke intrekking van die zienswijze
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:11
Onderwerp Zienswijze van de heer De Ridder op de eerste herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27/29, en de gedeeltelijke intrekking van die zienswijze
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Gepubliceerd 10-06-2014