Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1291977

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1291977

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1291977
Onderwerp Kennisnemen van notitie Kiezen Sturen Verantwoorden (KSV) 2014-2018 en akkoord gaan met uitgangspunten en verbeterpunten in KSV
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Kennisnemen van notitie Kiezen Sturen Verantwoorden (KSV) 2014-2018 en akkoord gaan met uitgangspunten en verbeterpunten in KSV
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B.W. Burger, 770 4965
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1221590
Datum verzending 05-06-2014
Agendacommissie 10-06-2014
Termijn agenda 10-06-2014 in auditcommissie
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Kiezen, sturen en verantwoorden zijn de kernwoorden van onze gemeentelijke sturingscyclus. De start van een nieuwe raadsperiode is een goed moment om de sturingscyclus en de bijbehorende P&C instrumenten op onderdelen te verbeteren op basis van de ervaringen van de afgelopen bestuursperiode en tegelijkertijd in lijn te brengen met de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Met deze notitie Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2014-2018 (KSV) gaan wij verder op de ingezette weg van dezelfde notitie uit 2010 en hebben we verbeterpunten geformuleerd en maken we graag afspraken met u over hoe wij de komende jaren scherp kiezen en sturen en transparant verantwoorden. In de notitie KSV vertalen we daartoe de duale uitgangspunten naar de Dordtse sturingscyclus en leggen wij u de bouwstenen voor de inhoudelijke en financiƫle inrichting van de programmabegroting voor. Actuele ontwikkelingen zoals de decentralisaties en regionale ontwikkelingen, zijn van invloed op deze inrichting van de cyclus en komen hiermee terug in KSV.
Gepubliceerd 10-06-2014